REPUBLICARE – ACHIZITIE SERVICII DE MONITORIZARE A EVOLUTIEI IN TIMP A CONSTRUCTIEI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII “CONSOLIDARE, RESTAURARE SI EXTINDERE IMOBIL – SPATII DE EDUCATIE SI CERCETARE – PIATA ROMANA NR. 7, SI A CLADIRILOR INVECINATE”

Republicare – Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de prestări de servicii de monitorizare a evoluţiei în timp a construcţiei pentru obiectivul de investiţii “Consolidare, restaurare şi extindere imobil – Spaţii de educaţie şi cercetare – Academia de Studii Economice din Bucureşti – Piaţa Romană nr. 7 – Sectorul 1, şi a clădirilor învecinate pe parcursul execuţiei”.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 4530/05.10.2015.

Invitatie de participare la selectia de oferte

2-Caiet de Sarcini

3-Formular-nr-1-declaratie-eligibilitate

4-Formular-nr-2-art-181

5-Formular-nr-3-art-69

6-Formular-nr-4-formular-oferta