ANUNȚ în vederea achiziției prin cumparare directă de: rechizite, tonere, hdd extern, în beneficiul proiectului POSDRU/161/2.1/G/141194

 

Către,

Societatile interesate

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului  cu titlul „ A învăța practicând – a practica pentru a învăța!, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  va achizitiona prin modalitatea de cumpărare directă: rechizite, tonere, hdd extern, în conformitate cu prevederile documentelor anexate:

  • Invitație de participare   4588/08.10.2015
  • Caiet de sarcini