RASPUNS SOLICITARI DE CLARIFICARI NR. 2 – ACHIZITIE “SERVICII DE PAZA, PROTECTIE SI MONITORIZARE”

ÎN ATENŢIA: TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI de participarea la procedura de NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE „PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE” – incluse în Anexa nr. 2B a O.U.G. NR. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare – Anunţ de participare nr. 1072/16.03.2016, publicat la link-ul http://www.achizitiipublice.ase.ro

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti formulează următoarele răspunsuri la solicitările de clarificare conţinute în două adrese transmise de potenţiali ofertanţi la procedura de achiziţie publică sus-menţionată:

INTREBARE 1:

 In conformitate cu pct. III. 2.1.b) din Fisa de date, respectiv „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, cerinta nr. 3 este: „Autorizatia societatii ofertantului pentru arma de foc (pistol cu gloante, necesar postului inarmat mobil dispus la caseria cenrtala ASE – imobil Ion N. Angelescu – Str. Caderea Bastiliei)”

 Conform Art. 14 din legea nr. 333/2003:

(1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor pazite.

(2) La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.

Avand in vedere ca nu exista o autorizatie speciala care se emite pe numele societatilor va rugam sa confirmati faptul ca cerinta este indeplinita prin prezentarea avizelor favorabile privind dotarea cu armament a personalului, emise de Inspectoratul General al Politiei.”

RASPUNS 1:

 Autoritatea contractanta a luat act de corectitudinea observatiei formulate de potentialul ofertant cu privire la autorizarea persoanei si NU a societatii pentru detinerea unei arme de foc. Prin urmare, REVENIM LA RASPUNSUL POSTAT IN DATA DE 18.03.2016 cu modificari la nivelul Fisei de date. Astfel:

1) Se elimina  cerinta nr. 3 – Autorizatia societăţii ofertantului pentru arma de foc din subsectiunea III.2.1.b) – Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, a Fisei de date initial postata ca anexa la Anunţul de participare nr. 1072/16.03.2016, publicat la link-ul https://www.achizitiipublice.ase.ro.

2) Se introduce cerinta nr. 4Declaratie privind “Autorizatia pentru arma de focˮ (pistol cu gloanţe, necesar postului înarmat mobil dispus la Casieria Centrală a A.S.E. – Imobilul Ion N. Angelescu – Str. Caderea Bastiliei), in subsectiunea III.2.3) – Capacitatea tehnică şi/sau profesională a Fisei de date.

INTREBARE 2:

 Va rugam sa ne comunicati daca (….) este IMM, poate sa participe la procedura cu o cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani in valoare de 50% din 2.000.000 lei cat ati solicitat dumneavoastra in fisa de date a achizitiei?

RASPUNS 2:

 Raspunsul la solicitarea de clarificare a potentialului ofertant se regaseste in textul explicit formulat in cap. (1) din paragraful intitulat “NOTA”, aferent punctului 2 – “Documente care atesta încadrarea întrepriderii în categoria „întreprinderi mici si mijlocii” al subsectiunii IV.4.3. – “Modul de prezentare a ofertei” din Fisa de date, nefiind necesara vreo alta lamurire suplimentara, din partea autoritatii contractante.

Set raspunsuri clarificari nr. 2

FIŞA DE DATE CU ERATA_Partea I a documentaţiei de atribuire -Serv_paza-protecţie-monitorizare_2016