RASPUNS CLARIFICARI – “SERVICII DE PAZA, PROTECTIE SI MONITORIZARE”

Un potential ofertant a adresat urmatoarea intrebare:

In conformitate cu pct. III. 2.1.b) din Fisa de date, respectiv „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, cerinta nr. 3 este: „Autorizatia societatii ofertantului pentru arma de foc (pistol cu gloante, necesar postului inarmat mobil dispus la caseria cenrtala ASE – imobil Ion N. Angelescu – Str. Caderea Bastiliei)”

Conform Art. 14 din legea nr. 333/2003:

(1) Cu avizul politiei, personalul din paza proprie a unitatilor poate fi dotat cu arme de foc, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene si alte mijloace, in raport cu importanta obiectivelor, a bunurilor si valorilor pazite.

(2) La unitatile unde functioneaza paza proprie si paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc, avizarea, instruirea si controlul personalului de paza se efectueaza de catre unitatea de jandarmi care coordoneaza sistemul unic de paza.

Avand in vedere ca nu exista o autorizatie speciala care se emite pe numele societatilor va rugam sa confirmati faptul ca cerinta este indeplinita prin prezentarea avizelor favorabile privind dotarea cu armament a personalului, emise de Inspectoratul General al Politiei.”

RASPUNS:

Avand in vedere dispozitiile art. 81 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, republicata, completata si modificata prin Legea nr. 288/2011 si Legea nr. 187/2012, republicata in MO nr. 425/10.06.2014 care prevede:

„Autorizatia de procurare, detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii incheiat de acestia potrivit Legii nr. 333/2003, republicata, valabilitatea autorizatiei neputand depasi durata contractului.”

Va comunicam faptul ca, in locul acestei autorizatii se accepta prezentarea unei declaratii pe propria raspundere a reprezentantului legal al operatorului economic prin care acesta isi asuma raspunderea ca va optine in temrenul legal prevazut de lege, si va prezenta respectiva autorizatie in cazul declararii operatorului economic drept castigatorul final cu care se va incheia contractul de achizitie publica pentru prestarea serviciului de paza, protectie si monitorizare.

De asemenea, se va avea in vedere respectarea cerintelor stipulate in caietul de sarcini la pct. IV – PERSONALUL PE CARE OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA IL PUNA LA DISPOZITIA AUTORITATII CONTRACTANTE PENTRU PRESTAREA SERVICIILOR DE PAZA , PROTECTIE SI MONITORIZARE IN SISTEM VIDEO, respectiv: “ofertantii vor prezenta (…) o lista a dotarilor puse la dispozitia agentilor care vor fi implicati in efectuarea prestatiei, semnata si stampilata de reprezentantul legal sau imputernicitii acestuia, cu descrierea caracteristicilor/elementelor definitorii ale dotarilor asigurate

Raspuns clarificari Servicii de paza, protectie si monitorizare (2)