Raspuns clarificari privind “ACHIZITIA DE SERVICII DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU VERIFICAREA EXECUȚIEI CORECTE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI RESTAURARE PRIN DIRIGINȚI DE ȘANTIER pentru OBIECTIVUL DE INVESTITII : ”CONSOLIDARE,RESTAURARE ȘI EXTINDERE IMOBIL SPAȚII DE EDUCAȚIE ȘI CERCETARE A.S.E BUCUREȘTI IMOBIL PIAȚA ROMANĂ NR.7,SECTOR 1,BUCUREȘTI”

In atentia tuturor operatorilor economici,

Datorita unei discordante privind “lista persoanelor care detin functie de decizie in autoritatea contractanta, respectiv Academia de Studii economice din Bucuresti, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea etapelor de atribuire (respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru atribuirea contractului de achizitie publica, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică)”din modelele de formulare in varianta editabile ( Microsoft Word) postate in data de 11.04.2016, procedam la repostarea acestor modele de formulare in varianta corecta:

Modele_Formulare_ASIST.TEHN_PRIN DIRIGINTI DE SANTIER_PIATA ROMANA NR.7