CLARIFICARE_2 – SELECŢIE DE OFERTĂ “SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ PT. VERIFICAREA EXECUŢIEI CORECTE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI RESTAURARE PRIN DIRIGINŢI DE ŞANTIER – OBIECTIV DE INVESTIŢII ASE – PIAŢA ROMANĂ /

În Invitaţia de participare nr. 1511/11.04.2016, se corectează la cap. III – subcap. III.1 – Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani – suma eronat înscrisă cu simbolurile cifrice 200.0000 Lei, potenţialii ofertanţi find rugaţi să citească şi să interpreteze în mod corect valoarea de 200.000,00 Lei (două sute mii lei).

Echipa Serviciului Achiziţii Publice