RAPORT DE EVALUARE privind cererea de oferte pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE-grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare si notificarea privind cererea de oferte pentru achizitia de ”ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar -grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de oferte  cu nr. DAP 4368/08.10.2018, avand ca termen limita de depunere, data de 22.10.2018, ora 13.00.

Documente atasate

  • ROSE 55_Raport evaluare _ECHIP_INFO
  • Anexa 6.5- Notificare rezultat_ECHIP_INFO_55_SITE