RAPORT DE EVALUARE privind cererea de oferte pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE-grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare si notificarea privind cererea de oferte pentru achizitia de ”ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar -grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de oferte  din 12.11.2018, avand ca termen limita de depunere, data de 21.11.2018, ora 13.00.

Raport_evaluare_echipamente_informatice_ROSE_55