Achizitie Sistem back-up de date

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Sispteme Back up de date, cod CPV 48710000-8, denumire cf Nomenclator CPV pachete software pentru copii de siguranță (backup) sau recuperare
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5743/14.12.2018
– Specificații tehnice