Produse biocide necesare pentru buna activitate a cantinelor Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze produse biocide necesare pentru buna activitate a cantinelor Direcției Sociale: săpun lichid dezinfectant cu aviz biocid și detergent manual alcalin pentru industria alimentara cu aviz biocid, cod CPV 33631600-8Antiseptice și dezinfectante

Valoarea estimată a achiziției este de 2.346,20 lei fără TVA.

Caracteristici produse – conform caiet de sarcini atașat.

Cantități:

  1. Săpun lichid dezinfectant cu aviz biocid-bidon 5 L-   10 Buc
  2. Detergent manual alcalin pentru industria alimentară cu aviz biocid- bidon 10 L – 10 Buc

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 06.02.2020, ora 10:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Achiziția directă se realizează printr-o comanda fermă de furnizare produse.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

  • Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.