Detergent special și neutralizant necesar pentru mașinile automate de spălat vase din Cantinele Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze detergent special și neutralizantnecesar pentru mașinile automate de spălat vase din Cantinele Direcției Sociale, cod CPV 24300000-7Produse chimice anorganice şi organice de bază

Valoarea estimată a achiziției este de 13.681,70 lei fără TVA.

Caracteristici produse – conform caiet de sarcini atașat.

Detergent special si Neutralizant pentru mașinile de spălat vase din Cantinele Sociale, din care:

  • Detergent special pentru mașina de spălat vase – 673 L
  • Neutralizant special pentru mașină spălat vase – 270 kg

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 06.02.2020, ora 10:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Achiziția directă se realizează printr-o comanda fermă de furnizare produse.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”.

  • Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.