PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE DEZINSECTIE, DEZINFECTIE SI DERATIZARE

Conform solicitarii de participare va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 16.07.2013, ora 12:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor esti 12.07.2013, orele 12:00, iar data limita pentru transmiterea raspunsurilor este 15.07.2013 ora 12:00.

Adaugam Formularele de oferta in format editabil.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro