INVITATIE PARTICIPARE PROCEDURA NEGOCIERI PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII CAZARE TIP HOTEL

ANUNŢ !!!

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI VĂ INFORMEAZĂ CĂ LANSEAZĂ PROCEDURA DE NEGOCIERE CU PUBLICAREA UNEI INVITAŢII DE PARTICIPARE PE SITE-UL PROPRIU AL INSTITUŢIEI – www.achizitiipublice.ase.ro, ADRESATĂ PRESTATORILOR DIN DOMENIUL TURISMULUI, CE VA FI ORGANIZATĂ CU RESPECTAREA DISPOZIŢIILOR ART. 35 – 38;  ART. 56 şi ART. 2 ALIN. (2) DIN OUG 34 / 2006, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE LEGISLATIVE ADUSE PÂNĂ LA DATA PREZENTEI: – CONFORM PREVEDERILOR APLICABILE CATEGORIILOR DE SERVICII PREVĂZUTE ÎN ANEXA 2B A ORDONANŢEI, ÎN VEDEREA ATRIBUIRII UNUI CONTRACT DE PRESTĂRI DE „SERVICII DE CAZARE ÎN STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ DE TIP HOTEL, SITUATE PE TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI PE TERITORIUL ALTOR STATE”, PE O PERIOADĂ DE 12 LUNI CALENDARISTICE

 

Documentaţia pentru atribuirea contractului de „Servicii de cazare în structuri de primire turistică de tip hotel, situate pe teritoriul României şi pe teritoriul altor state”, în format editabil, este publicată, în cadrul prezentei pagini web, în fişier arhivat „zip” şi conţine următoarele documente:

 

–       Partea I a documentaţiei de atribuire: Fişa de date

–       Partea a II –a a documentaţiei de atribuire: Caiet de sarcini, inclusiv Anexa 1, Anexa 2 şi Anexa 3

–       Partea a III –a a documentaţiei de atribuire: Modele formulare

–       Partea a IV -a a documentatiei de atribuire: Modele clauze contractuale obligatorii servicii de cazare în structuri turistice hotel_NEG_2013

 

 

Deschiderea ofertelor preliminare: 16 iulie 2013, ora 10,30