Mobilier sala 2211

Caiet de sarcini mobilier sala 2211

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular de oferta

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de mobilier pentru sala 2211.

Operatorii economici pot transmite oferte (insotite de formularele completate) in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 18.10.2019, ora 13:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0016.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 16.350,00 lei fara TVA, distribuit astfel:

  • 2800 lei fara TVA – mese simple
  • 5000 lei fara TVA – mese duble
  • 8100 lei fara TVA – scaune
  • 450 lei fara TVA – cuier perete

In urma evaluarii ofertelor depuse, se va solicita operatorului economic publicarea in SEAP a ofertei castigatoare in vederea realizarii achizitiei.