Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii – Servicii VTP(verificare tehnica periodica ) a instalațiilor sub presiune; cazanele si supapele de siguranta ale instalatiilor sub presiune.

CAIET DE SARCINI DIR SOC -contract draftAutoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează sa achiziționeze Servicii VTP (verificare tehnica periodica) a instalațiilor sub presiune; cazanele si supapele de siguranta ale instalatiilor sub presiune pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare anexate.

Invitatie de participare CAIET DE SARCINI DIR SOC -ADM CAMINE CAIET DE SARCINI DIR. SOC. PREDEAL SI COVASNA CAIET DE SARCINI DIR. TEHNICA-SP.INVATAMANT