LUCRĂRI AMENAJARE A SĂLILOR 2212, 3305 și 3404

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția lucrarilor pentru care a fost emis prezentul anunt.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 06.06.2019, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 197,479.05 lei fara TVA

Caiet sarcini zugraveli si electrice CERTRAN (003)