Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii produselor care se regasesc sub denumirea- PACHET MOBILIER – în beneficiul proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”,cod SIPOCA 393, COD MySmiss 116103

Invitatie de participare finalaAutoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, implementeaza proiectul “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în domeniul de cercetare-dezvoltare și inovare”,cod SIPOCA 393  și intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de produse -PACHET MOBILIER- pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor echipei de management implicate in derularea proiectului “Consolidarea capacității instituționale a Ministerului Cercetării și Inovării prin optimizarea proceselor decizionale în cod SIPOCA 393.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare  anexate.

  • Invitatie de participare_pachet_mobilier_SIPOCA 393_mai2019
  • Caiet de sarcini_PachetMobilier_SIPOCA 393_mai2019
  • Erata invitatie mobilier
  • Invitatie de participare finala