INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE DISTRIBUŢIE APĂ PLATĂ LA DOZATOR ŞI SERVICII CONEXE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA SERVICII DE DISTRIBUŢIE APĂ PLATĂ LA DOZATOR ŞI SERVICII CONEXE :

 

Catre,

Societatatile interesate

Adresa de livrare a  produselor:  Academia de Studii Economice, Bucuresti, imobilele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, locatiile indicate în anexele la prezenta Invitatie.

Data limita de primire a ofertelor: 31.01.2014 ora 13.30 (conform programului de lucru al autoritatii contractante).

            Adresa la care se depun ofertele: sediul Autoritatii Contractante – Academia de Studii Economice din Bucuresti, Serviciul Achizitii Publice, cladirea Administrativ din strada Cihoschi nr. 5, etaj 3, camera 5311, Bucuresti, sector 1, fax: 021/3191966. Ofertele se depun in format tiparit, in plic inchis.

            Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele preliminare: limba româna

            Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: 30 zile

            Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut, respectiv: pretul total de prestatie cel mai mic pentru serviciile care fac obiectul prezentei achizitii, exprimat in lei, fara TVA.  

Atasam prezentei urmatoarele : Invitatie de participare, caiet de sarcini, model formulare (format pdf) si model formulare in format editabil.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro