INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE:

 

 Către,

Societatile interesate

 

Procedura de atribuire aplicată: Conform Normelor interne ale ASE Bucureşti –  Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, organizată cu respectarea următoarelor dispoziţii ale OUG 34 / 2006, cu modificările şi completările legislative aduse până la data prezentei.

  1. Durata contractului de servicii de pază, protecţie şi monitorizare: va fi de 12 luni calendaristice de la data semnării acestuia de către ambele părţi.
  1.  Locul prestării serviciilor de pază, protecţie şi monitorizare:
    a.      imobilele din Bucureşti, precum si imobilele centrelor teritoriale ale Academiei de Studii Economice din Bucureşti, precizate în Caietul de sarcini – Partea II a documentaţiei de atribuire;
    b.      la cerere, în funcţie de necesităţi –diverse imobile ale Academiei de Studii Economice din alte localităţi.
  2. Data / ora limită de depunere / transmitere a documentaţiilor de atribuire (ofertelor preliminare): 04.02.2014 orele 12,00.
  3. Data limită de solicitare a clarificărilor (înainte de data / ora limită de depunere a ofertelor): 30.01.2014 – ora limită: conform prevederilor art. 3, lit. z) din OUG 34/2006.
  4.  Data limită de transmitere a răspunsurilor la solicitările de clarificări: 31.01.2014

Răspunsurile la solicitările de clarificări se postează  pe site-ul autorităţii contractante www.achizitiipublice.ase.ro

Atasam prezentei urmatoarele : Invitatie de participare, Fisa de date, caiet de sarcini, model formulare (format pdf) si model formulare in format editabil.

 

Adaugam setul cu numarul1 de clarificari.

Adaugam setul cu numarul2 de clarificari.

Adaugam setul cu numarul3 de clarificari.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro