INVITATIE DE PARTICIPARE PROCEDURA DE NEGOCIERE SERVICII DE DEPARAZITARE ANTISCABIE

INVITATIE DE PARTICIPARE PROCEDURA DE NEGOCIERE SERVICII DE DEPARAZITARE ANTISCABIE:

 

Invitaţie de participare la Procedura de Negociere fără publicarea prealabila a unui anunţ de participare conform dispoziţiilor Art. 122, lit. c) din OUG 34 / 2006 –în vederea achiziţie de SERVICII DE DEPARAZITARE ANTISCABIE – COD CPV 90922000-6

Data depunerii ofertelor: 03.02.2014, orele 08,00

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro