INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru încheierea unui contract de servicii de asigurari pentru autovehicule

Către:

OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI,

Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), cod fiscal 4433775, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sector 1, vă invită să depuneţi ofertă în cadrul achiziţiei directe, în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare,  pentru încheierea unui contract de servicii de asigurari pentru autovehicule.

 

Caiet de sarcini servicii de asigurare auto

Invitatie de participare servicii de asigurare auto

Modele de formulare asigurari auto