ACHIZITIE DIRECTA “SERVICII DE EXPERTIZA TEHNICA (ANALIZA RISC SEISMIC)

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „ Servicii de expertiza tehnica (analiza risc seismic), cod CPV 71319000-7

Data limita de primire a ofertelor: 04.05.2016, ora 12:00.

NOTA: Datorita unor probleme de natura tehnica (dimensiunea fisierelor), informatia necesara pentru realizarea ofertei tehnice se regaseste in 3 fisiere, aflate unul in continuarea celuilalt – Caiet de sarcini expertiza tehnica – arhivat, Fisa de identificare imobil camin C1 si Fisa de identificare imobil camin C2. )

Invitatie de participare servicii de expertiza tehnica

Formulare

Caiet de sarcini expertiza tehnica

Fisa de identificare imobil camin C1

Fisa de identificare imobil camin C2