INVITAŢIE DE PARTICIPARE pentru achiziția directă servicii de asistență tehnică prin dirigenți de șantier

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze servicii de asistență tehnică pentru verificarea execuției corecte, prin dirigenți de șantier, a lucrărilor de reabilitare termică a Casei de Oaspeți Bozieni, str. Bozieni, nr. 8, Bl. 831, sector 6, București pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Informații suplimentare se regăsesc în caietul de sarcini atașat.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în caietul de sarcini și în Invitația de participare anexate pana la data 11.12.2019, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va publica în SEAP  oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/2013 şi a caietului de sarcini.