Invitatie de participare la selectia de oferte in vederea achizitionarii unei casete luminoase pentru Serviciul de Marketing si Comunicare

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu
sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa
achiziționeze caseta luminoasa.

Informații suplimentare se regăsesc în anexa invitatiei de participicare atașata.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în anexa
în Invitației de participare anexata pana la data 12.12.2019, ora 16:00,
la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va
publica în SEAP  oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul
dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la
primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.