Invitatie de participare la selectie de oferte pentru lucrari de inlocuire instalatii Camine ASE

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția lucrarilor de  de:

  • LOT 1 – inlocuire traseu conducte apa calda, apa rece, incalzire in complexul de camine Belvedere – valoare estimata fara TVA – 259.611,55 lei
  • LOT 2 – schimbare a instalatiei de incalzire in caminul Tei cu sediul in Lacul Tei, nr.116 – valoare estimata fara TVA – 151.431,93 lei

Informatiile suplimentare se regasesc in caietele de sarcini atasate, aferente fiecarui lot de lucrari.

Operatorii economici pot transmite ofertele (insotite de formularele completate) pentru cele doua loturi sau o oferta separata pe fiecare lot, in conditiile specificate in caietele de sarcini, pana la data 03.10.2019, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, cladirea Ion N. Angelescu, parter.

In urma evaluarii ofertelor depuse, se va solicita operatorilor economici, publicarea in SEAP a ofertelor castigatoare in vederea realizarii achizitiei.

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98 Formular-3-Formular de oferta

Caiet de sarcini Belvedere LOT 1 Caiet de sarcini Tei LOT 2 Draft contract lucrari