Invitatie de participare la selectie de oferte pentru cursuri de perfectionare

Formular-3-Formular oferta Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția cursurilor de:

 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU) – 5 persoane / valoare estimata 3.500,00  lei fara TVA
 • pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist) – 31 persoane / valoare estimata 9.145, 00  lei fara TVA
 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru inspector protectie civila) – 1 persoana / valoare estimata 700, 00  lei fara TVA

 

Informatiile specifice fiecarui tip de curs de pregatire profesionala sunt mentionate mai jos.

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU)
 • autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului
 1. Pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist)

–    autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala

– instruirea va fi efectuata de companie avizata Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani

– emitere talon pentru vize anuale

– valabilitatea autorizarii – 4 ani

– certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru inspector protectie civila)
 • autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului

Operatorii economici pot transmite ofertele (insotite de formularele completate) pentru cele trei categorii de cursuri sau oferta separata pe fiecare categorie de curs, in conditiile specificate mai sus, pana la data 13.09.2019, ora 11:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter.