Invitatie de participare la selectia de oferte in vederea achizitionarii de sistem de securizare a conexiunilor metropolitane si nationale IPSEC

Autoritatea
contractantă ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1
București, intenționează sa achiziționeze sistem de securizare a conexiunilor
metropolitane si nationale IPSEC.

Operatorii economici
pot transmite oferte in
conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana la data 18.12.2019,
ora 15:00, la adresa
de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Produsele vor fi
livrate pana la data de
20.12.2019, inclusiv, la adresa din Piața Romană, nr.6 Sector 1, București.

Bugetul estimativ
aprobat pentru achizitia mai
sus mentionata este 69,678 lei fara TVA.