achizitie produse mobilier

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze produse, cod CPV 39000000-2- ”Mobilă (inclusiv mobilă de birou), accesorii de mobilier, aparate de uz casnic (exclusiv dispozitive de iluminat) și produse de curățat’’.

Detaliile privind caracteristicile tehnice ale produselor se regăsesc in caietul de sarcini atașat anunțului.

Valoarea estimată a achiziției este de 55.257,28 lei fără TVA.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 18.12.2019, ora 12:00 la adresa de mail: achizitiipublice@ase.ro .

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.