Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, selectia de oferte pentru achiziția directă de Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind-neîncadrarea-în-prev-art.-164-165-167-si-60-din-L98

Formular-3-Formular de oferta Instructiuni ofertanti

Caiet de sarcini