ANUNTsolicitare oferta ECHIPAMENTE DE PROTECTIE SSM

formulare echipamente invitatie 5568 specificatii tehnice echipamente F-++++ Echipament de protectie SPATII INV. 2015 -ANUNTsolicitare oferta ECHIPAMENTE DE PROTECTIE SSM

 

Solicitare de oferte pentru: “Achizitie echipamente de protectie s.s.m.- spatii de invatamant”.

 

Catre,

          Societatile interesate

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE

 

 

  1. Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţionare de produse având ca obiect „Achizitie echipamente de protectie s.s.m.- spatii de invatamant”.
  2. Denumirea produselor ce urmează a fi achiziţionate/ Obiectul contractului/ Coduri CPV – Denumiri conform Nomenclator CPV :

2.1 Denumirea produselor ce urmează a fi achiziţionate:„ echipamente de protectie s.s.m.

2.2 Obiectul contractului: Achizitie echipamente de protectie s.s.m.- spatii de invatamant

2.3 Cod CPV – 18100000-0

2.4 Denumiri conform Nomenclator CPV: Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii.

 

  1. Modalitatea de achiziţie a produselor: CUMPĂRARE DIRECTĂ – de la ofertantul declarat cu ofertă admisibilă, care va fi desemna câştigător al selecţiei de ofertese va aplica prevederile Art. 19 din OUG 34/2006, cu modificată şi completată .
  2. Cantitati solicitate: conform “Echipamente de protectie- Specificatii tehnice”, constituit în Anexa 1 la prezenta.
  3. Specificaţiile tehnice minimale ale produselor solicitate: conform menţiunilor din “Echipamente de protectie- Specificatii tehnice ”, constituit în Anexa 1 la prezenta.

 

NOTĂ:

NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.

 

  1. Se solicita operatorilor economici următoarele documente de calificare: CONFORM INVITATIEI DE PARTICIPARE
  2. Oferta tehnică: Propunerea tehnică se va elabora în conformitate cu cerinţele “Echipamente de protectie- Specificatii tehnice” – constituit în Anexa 1 la prezenta;

 

  1. Oferta financiară: va fi transmisă conform ,,Formularului de ofertă financiară’’, ataşat prezentei.

 

NOTĂ: Ofertantul trebuie sa îsi menţină oferta valabilă, minimum 30 de zile

  1. Operatorii economici trebuie să depună / transmit documente de calificare împreună cu propuneri tehnico-financiare la următoarea adresă: Academia de Studii Economice din Bucureşti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5316–în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 14.00 (cu excepţia zilei de vineri, când primirea ofertelor se va realize în intervalul orar 09.00 – 13.30).

 

10.Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificare: 14.12.2015 – ora 12.00

11.Termenul limită de depunere / primirea ofertelor: 16.12.2015 – ora 13.00

 

12.Criteriul de atribuire a ofertei câştigătoare a selecţiei il constituie„preţul cel mai scăzut”,în condiţiile respectării integrale a cerinţelor specificaţiilor tehnice, minimale, obligatorii ale “Echipamente de protectie- Specificatii tehnice” – Anexa 1 a prezentei.

 

Rezultatul selecţiei de oferte: va fi transmis, în cadrul unei informări oficiale, prin fax şi / sau email, fiecărui ofertant participant la selecţie, urmată de confirmarea primirii comunicării.

 

 

 

Eventualele raspunsuri la clarificari se publica pe site-ul autoritatii contractante: www.achizitiipublice.ase.ro

 

Atasam la prezenta: invitatie de participare, specificatii tehnice si modele formulare

 

Va multumim.

 

SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

www.achizitiipublice.ase.ro