ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE METROLOGICA APOMENTRE

ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE VERIFICARE METROLOGICA APOMENTRE :

                                                   C ă t r e,

 

                                                                  Societățile interesate

                                                                   

                      Academia de Studii Economice din Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze “Servicii de verificare metrologica apometre,contoare,instalatii de apa rece,apa calda si agent termic( ) ”- la caminele Academiei de Studii Economice din Bucuresti  in conformitate cu prevederile  Ordinului nr. 148/2012 si a Listei Oficiale a Mijloacelor de Masurare supuse controlului metrologic legal – LO 2012, emise de catre Biroul  Roman de Metrologie Legala – , cod CPV : 50411100-0 (Servicii de reparare si intretinere a contoarelor de apa )- in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

 

Atasam la prezenta : invitatia de participare, caietul de sarcini si formulare.

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro