ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ALIMENTARE CU APA SI SERVICII DE ELIMINARE A APELOR REZIDUALE

ANUNT PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE CONSULTANTA PENTRU ALIMENTARE CU APA SI SERVICII DE ELIMINARE A APELOR REZIDUALE :

Academia de Studii Economice din Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze “Servicii de consultanta pentru alimentare cu apa si servicii de eliminarea a apelor reziduale “pentru obtinerea Autorizatiei de Gospodarirea Apelor pentru cele doua locatii din Bucuresti : Complex Moxa, str. Mihail Moxa nr.11, sector 1 si Complex Belvedere – str. Chibzuintei nr. 2, sector 6,  Cod C.P.V. : 71800000-6 -in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

                    Temeiul legal al acestei achizitii este prezentat in caietul de sarcini si invitatia de participare.  

Atasam la prezenta : invitatia de participare, caietul de sarcini si formulare.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro