Anunt de atribuire privind achizitia directa de produse/bunuri – KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL II – în beneficiul subproiectului „EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră”, acord de grant 35/SGU/NC/I

Avand in vedere concluziile Raportului de evaluare nr. 1268/26.03.2019, Academia de Studii Economice in calitate de beneficiar, a atribuit  prin Modalitatea de achizitie: achizitie directa conform art. 7, alin (5) din legea 98/2016, cu modificări și completări și art. 43-46 din HG 395/2016, cu modificări și completări, operatorului economic SC HOPE PROMO SRL, cu urmatoarele date de identificare: Adresa- STR.VALEA OLTULUI ,NR.31-35,SECT.6, Bucuresti, Cod de identificare fiscala:  RO 25668707, Telefon:  +40 723290375.

Atribuirea s-a realizat prin comanda nr. 1356/01.04.2019, cu durata de 7 zile lucratoare, de la finalizarea achizitiei, respectiv pana la 10.04.2019, cu o valoare de 26800 lei fara TVA (5092 lei TVA) si o valoare totala de 31892 lei cu TVA.