Achizitie ” Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru demolarea imobilului Nicolae Iorga situat în Calea Serban Vodă nr. 22-24, cu concluziile privind neafectarea clădirii vecine cu care se cuplează la calcan”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” Servicii de realizare a expertizei tehnice pentru demolarea imobilului Nicolae Iorga situat în Calea Serban Vodă nr. 22-24, cu concluziile privind neafectarea clădirii vecine cu care se cuplează la calcan”, cod CPV: 71319000-7– Servicii de expertiza (Rev.2), în următoarele condiții:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 5.850,00 lei fără TVA;

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 05.07.2021, inclusiv, la adresa de e-mailmariana.minculet@ase.ro si  cristina.niculie@ase.ro  

 Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 30.06.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

NOTĂ: Ofertanţii pot vizita amplasamentul imobilului în scopul evaluării datelor necesare pentru realizarea expertizei tehnice pentru demolarea imobilului Nicolae Iorga, cu concluziile privind neafectarea clădirii vecine cu care se cuplează la calcan. Ofertanții interesați să participe la vizitarea amplasamentului sunt rugați să informeze, în scris pe email (la adresele menționate anterior), în timp util, autoritatea contractantă, asupra intenției de a vizita amplasamentul.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.