Achiziție ” Servicii de efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de ” Servicii de  efectuare a unui studiu topografic care să conțină planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonare „Stereo 1970” și marcarea împrejmuirii terenului, avizat de O.C.P.I. la zi – pentru imobil A.S.E. București, bl. 831, str. Bozieni nr.8”, cod CPV: 71351810-4– Servicii de topografie (Rev.2), în următoarele condiții:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 2.700,00 lei fără TVA;

Caracteristici tehnice și informații suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;

Operatorii economici pot transmite ofertele, în condițiile specificate în caietul de sarcini atașat, până cel târziu la data de 05.07.2021, inclusiv, la adresa de email mariana.minculet@ase.ro și  cristina.niculie@ase.ro  

 Data limită de transmitere a eventualelor clarificări: 30.06.2021, inclusiv.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.

Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de servicii.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.