Achizitie lucrari de renovare (reabilitare camere dus) si lucrari de tâmplărie (înlocuire tâmplărie lemn cu tâmplărie PVC)

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare:

–  LUCRĂRI DE RENOVARE, cod CPV 45453100-8 și

LUCRĂRI DE TÂMPLĂRIE, cod CPV 454210000-4

 

 ANEXE:

  • Solicitare depunere oferte nr. 3611/07.08.2015
  • Modele Formulare
  • Caiet de sarcini (specificatii tehnice)