Achizitie “lucrari de constructii de conducte alimentare cu gaz”

 

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII DE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU GAZ” , cod CPV 45231221-0

 

 ANEXE:

  • Solicitare depunere oferte nr. 3612/07.08.2015
  • Modele Formulare
  • Caiet de sarcini (specificatii tehnice)