Achiziție Echipamente informatice, ce constau în Tablete

Academia de Studii Economice din București, organizează, în baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru echipamente informatice, în beneficiul proiectului, “Dezvoltarea  abilităților antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul științelor economice”, POCU/380/6/13/125015,în următoarele condiții:

  • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 80.924,10 lei fara TVA;
  • Cantitate- 107 tablete;
  • Cod CPV: 30213100-6 Computere portabile (Rev.2);
  • Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform specificații atașate
  • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”;
  • Termen de livrare: 5 zile;
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA
  • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.
  • Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
  • Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare, conform documentelor anexate.