Achizitie de servicii de telefonie si de transmisie de date

Academia Dse Studii Economice din București, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să achiziționeze servicii de telefonie si de transmisie de date.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 29.01.2020, ora 13:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Valoarea estimata a achizitiei 75.000 lei fara TVA.