ACHIZITIE DE SERVICII DE RESTAURANT SI DE SERVIRE A MESEI IN BENEFICIUL PROIECTULUI POSDRU/125/5.1/S/135301

Academia de Studii Economice din BUCURESTI organizeaza procedura de negociere pentru atribuirea unui contract de prestari de servicii de restaurant si de servire a mesei pentru participantii la activitatea de formare organizata in judetul Prahova, in beneficiul Proiectului POSDRU/125/5.1/S/135301.

ANEXE:

1.INVITATIA DE PARTICIPARE

2.FISA DE DATE A ACHIZITIEI

3.CAIET DE SARCINI

4.MODEL FORMULARE

5.MODEL CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICIICaiet de sarcini Contract de prestari servicii Formulare catering_135301_ian 2015 Formulare Fisa de date a achizitiei Invitatie de participare la procedura de negociere