SOLICITARE OFERTE TEHNICO-FINANCIARE PENTRU ACHIZITIA DE IMPRIMANTE MULTIFUNCTIONALE

În atenţia operatorilor economici interesaţi,

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Bucuresti, Piaţa Romană nr. 6, Sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, prin achizitie directa, în conformitate cu prevederile art. 19 şi  din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare :

 3 buc. imprimante multifunctionale,  in conformitate cu  solicitarile Beneficiarului

Încadrare în cod CPV: 30231100-8

Denumire conform NomenclatorTerminale informatice

In acest sens, va rugam sa ne transmiteti /depuneti ofertele dvs tehnico-financiare,  in lei,  pentru intreaga cantitate solicitata.

Data limita de transmitere / depunere a ofertelor: 22.02.2016, ora 10.00, la sediul autoritatii contractante din Bucuresti, Sector 1, Str. Stanislas Cihoschi nr.5. Etaj 3, Camera 5316.

Invitatie de participare achizitie imprimante multifunctionale

specificatii-tehnice-anexa-1

specificatii-tehnice-anexa-2

Formular-nr-1-declaratie-eligibilitate

Formular-nr-2-art-181

Formular-nr-3-art-69

Formular-nr-4-formular-oferta