Solicitare oferte in vederea achizitionarii de servicii de intretinere, revizie si reparații ascensoare din dotarea Academiei de Studii Economice din Bucureşti – Imobile de învăţământ, cămine, cantine

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul in Piata Romana nr. 6,   Sectorul 1, intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă“, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006  servicii de intretinere, revizie si reparații ascensoare din dotarea ASE, în conformitate cu solicitările din Caietul de sarcini anexat, serviciiAnexa Caiet de sarcini specificatii ascensoare ASE Caiet de sarcini ascensoare Solicitare de oferta service ascensoare ASE încadrate în Cod CPV  50750000-7, Denumire conform Nomenclator:  Servicii de intretinere a ascensoarelor si pentru piese de schimb  42419510-4, Denumire conform Nomenclator: Piese pentru ascensoare.

Documente atasate:  – Solicitare de oferta

– Caiet de sarcini

– Anexa la Caietul de sarcini cu specificatii ascensoare