SOLICITARE DE OFERTE privind achizitionarea de SERVICII DE BAZE DE DATE JSTOR (Business Collection I şi Business Collection II)

 

ÎN ATENŢIA TUTUROR OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI           

                                            

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon si de fax, adresa de e-mail ale autorităţii contractante: Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01 – int. 139; fax: +4021-319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

 

2. Obiectul achiziţiei publice de servicii: – SERVICII DE BAZE DE DATE JSTOR (Business Collection I şi Business Collection II), cod CPV 72320000-4 (Servicii de baze de date – denumire conform nomenclatorului CPV)

 

3. Natura şi cantitatea serviciilor ce urmează să fie prestate: conform Caietului de sarcini anexat. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de servicii solicitate. Nu se acceptă oferte parţiale sau alternative.

 

4. a) Termenul limită de primire / depunere a ofertelor: 10.06.2014, orele 12:00.

b) Adresa la care se depun ofertele: Direcţia Generală Administrativă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5, etajul 3 – camera 5306 – Secretariat Director General, telefon 021-319.19.00 / 021-319.19.01, int. 109; fax: 40.21-319.19.85 – în zilele lucrătoare de luni – joi inclusiv: între orele 08:00 – 15:00; în ziua lucrătoare de vineri: între orele 08:00 – 12:00.

 

5.Durata contractului de achiziţie de servicii de baze de date: un an (12 luni) din momentul încheierii si semnării lui de către ambele părţi.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro