Solicitare de oferta privind,, Achizitionarea de carburanti pe baza de carduri nominale si nenominale-pentru parcul de autovehicule al ASE Bucuresti”.

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa achizitioneze carburanti pe baza de carduri nominale si nenominale,pentru parcul de autovehicule al ASE Bucuresti,  conform specificatiilor tehnice si in cantitatile mentionate in caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

Termen limita de depunere a ofertelor: 08.02.2016 ora 14:00

Toate informatiile legate de modalitatea de derulare a acestei achizitii se regasesc in Invitatia de participare nr. 431/02.02.2016, atasata prezentului anunt.

Situatia consumatorilor de carburanti

SOLICITARE DE OFERTA CARBURANTI -SITE ASE

CAIET DE SARCINI benzina SI motorina-2016

+ Formulare carburanti 2016