SOLICITARE DE OFERTA ACHIZITIE LAPTOPURI Proiectul cu titlul „Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri (BizStart)”, contract de finanțare POSDRU/176/3.1/S/150298

Invitatie de participare si Caiet de Sarcini achizitie laptopuri proiect POSDRU ID_150298