SET_1 CLARIFICĂRI LA PROCEDURA DE NEGOCIERE (2 ETAPE) PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE “SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE”

SET 1_CLARIFICĂRI – Nr. 1105 / 17.03.2016

Autoritatea contractantă vine în întâmpinarea operatorilor economici care intenţionează să depună oferte la procedura de NEGOCIERE pentru atribuirea unui contract de servicii de „PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE” – incluse în Anexa nr. 2B a O.U.G. NR. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, aducând următoarele precizări cu privire la modul corect şi complet în care trebuie redactate toate documentele cu rol declarativ (DECLARAŢIILE), pe care ofertanţii participanţi la procedura de negociere sus-enunţată au obligaţia să le elaboreze sau, după caz, să le completeze conform modelelor din Partea III a documentaţiei de atribuire.

În toate documentele cu rol declarativ, ofertanţii vor înscrie, după sintagma “Subsemnatul”, numele complete şi corecte ale reprezentanţilor legali ai societăţilor lor, având în vedere că sintagma “subsemnatul” desemnează locutorul, ca autor al unui act oficial, reprezentând persoana care semnează sub cele scrise (conform website http://www.archeus.ro/lingvistică/CautareDex?query=SUBSEMNAT) .

Va mulţumim pentru înţelegere.

Echipa Serviciului Achiziţii Publice