„SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI TEHNICE ŞI DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI” – COD CPV 50410000-2

Caiet de sarcini

Formulare

Invitatie de participare

Erata la Invitatia de  participare nr.3971/15.09.2016 :

Se  prelungeste termenul de de depunere/primire ( pct.8 al invitatiei de participare nr.3971/15.09.2016)  a  ofertelor pana la 23.09.2016, ora 13.00.

Eventualele clarificari se pot solicita autoritatii contractante pana pe data de 21.09.2016, la adresa de email: achizitiipublice@ase.ro