“Servicii de telefonie mobilă și date pentru anul 2022”

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze

 “Servicii de telefonie mobilă și date pentru anul 2022”,

cod CPV: 64210000-1(Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date (Rev. 2),

în următoarele condiții:

  • Modalitatea de achiziție: achiziție directă (cf. art. 43, alin.1 din HG 395/2016);
  • Criteriul de atribuire: ”prețul cel mai scăzut”, în condițiile respectării integrale a cerințelor tehnice minimale și a condițiilor impuse de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini și invitația de participare anexate prezentei;
  • Termen limită de transmitere a ofertelor: 11.01.2022, inclusiv.
  • Ofertele vor fi transmise pe email la adresa: achizitiipublice@ase.ro
  • Ofertele  vor  fi transmise în LEI fără TVA.
  • Achiziția directă se va realiza prin încheierea unui Contract de prestări servicii, după ce Oferta care va fi desemnată câștigătoare  va fi postată în Catalogul SEAP.
  • Plata va fi efectuată în contul de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către Beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.
  • NU se acceptă oferte parțiale/ variante/ oferte alternative.
  • Valoarea estimată a achiziției este de maxim 120.000,00lei fără TVA.

Așteptăm cu interes ofertele dumneavoastră.