Servicii de revizie tehnică periodică și servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze

ERATĂ: Termenul de depunere oferte se prelungește până la data de 13.04.2021, ora 12:00.

Multumim!

Bună ziua,

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze  „ Servicii de revizie tehnică periodică și servicii de verificare tehnică periodică a instalației de alimentare cu gaze la căminele, cantinele, Centrul de Perfecționare Complex Predeal și Centrul de Pregătire Profesionalăa Covasna ale Direcției Sociale cod CPV 71631000-0– Servicii de inspecţie tehnică, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitație de participare.

 Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 12.04.2021, ora 12:00 la adresa de e-mail carmen.ghitica@ ase.ro și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.