Servicii de audit financiar extern in beneficiul proiectului ” Consolidare,reabilitare si modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, Sali de curs’’ Cod SMIS 123788 ’’

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze servicii de audit financiar extern in beneficiul proiectului ” Consolidare,reabilitare si modernizarea Corpului C2 (B), S+P+3E, Sali de curs’’ Cod SMIS 123788 ’’,  cod CPV 79212100-4 – Servicii de auditare financiara Rev.2, fapt pentru care a fost emisă prezenta invitatie de participare.

Caracteristicile tehnice : conform Caietului de sarcini atașat.

Valoarea estimata a achizitiei: 37.800 lei fara TVA

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 18.01.2021, ora 13:00 la adresa de e-mail cristina.niculie@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, cu condiția respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care oferta dumneavoastră va fi desemnată câștigătoare, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Achiziția se va finaliza prin contract de prestari servicii.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.